VÅRA LOKALER

Folkan Matfors

Våra lokaler är stora, flera och erbjuder er som kunder många typer av lösningar. Lokalerna är fördelade på tre våningar, se efter vilken lösning som fungerar bäst för ert tänka evenemang!