FÖRENINGAR, BARN OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN OCH PRIVATPERSONER

Folkan Matfors

I priserna som anges nedan i lokalhyran ingår lokal, önskat antal bord och stolar samt projektor och projektorduk (om den är ledig). 

Vid endast bokning av lokal ser hyresgästen över att lokalen är grovstädad. Städning kan bokas och bekostad av hyresgäst.


Moms förtäring: 12%

Lokal

Pris per timme

Pris per dag (8 tim)

Pris per dygn (24 tim)

Nedre våning

Samlingssal Klingsta

240:-

1600:-

2500:-

Entréplan

Caféet Runsvik

170:-

1 100:-

1600:-

Konferensrum Bruket

130:-

800:-

1200:- 

Samlingssal Vattjom (salong)

350:-

2200:-

3200:-

Kök (ingår vid bokning av annan lokal)

110:-

700:-

1100:-

Övre våning

Samlingssal Åsta

240:-

1600:-

2500:-

Konferensrum Rännö

110:-

700:-

1100:-

Kök (ingår vid bokning av annan lokal

110:-

700:-

1100:-Servicepaket, vid hyra av lokal

(Pris anges exlusive moms)

Välj det paket som passar dig
Paket Mini

Paket Stor

Paket Maxi

(Max 50 personer)

(Max 80 personer)


Hyra + kostnad nedan

Hyra + kostnad nedan

Hyra + kostnad nedan


Dukning/dekoration

Hyresgäst

x

x

Diskning

Hyresgäst

x

x

Bortplock av disk, städ kök

Hyresgäst

x

x

Personal på plats som ser efter lokal

-

x

x

Enkel städning (konferens)

Hyrd lokal, toaletter & hall/entré, bordstorkning, sopa golv.

x

x

x

Grovstädning (fest/middag)

Hyrd lokal, toaletter & hall/entré, dammning, bordstorkning,

ta bort skräp/dekoration, golvvård

Hyresgäst grovstädar själv. Folkan Matfors gör resterande

x

x

Sophantering

x

Hyresgäst slänger skräp i tunnor. Folkan Matfors tar ut soporna.

x

x


Pris för lokal:


Dag/kväll,helg

Dag/kväll,helg

Åsta & Klingsta

500:-

1500:-  3000:-

4000:-   7000:-

Vattjom

240:-

500:-   1000:-

500:-   1000:-

Runsvik

240:-

500:-   3000:-

-           -

Bruket & Rännö

160:-

-           -

-           -

Övriga tjänster


Pris

Förtäring

Kaffe

Offert enligt önskemål (Moms 12%)

Fika/mat

Offert enligt önskemål (Moms 12%)


Service

Bordsuppställning enligt önskemål*

20:-/bord och 4 stolar

*I grundhyran ingår det antal önskade bord och stolar. Hyresgästen ansvarar själv för uppställning.

Hyresgästen kan bekosta för service av uppställningen.

Kopior

A4

2.50:- st (ink.moms)

A3

3.75:- st (ink. moms)